USLOVI KORIŠTENJA 

Dobrodošli na našu internet stranicu. Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korištenja.

1. PRIHVATANJE USLOVA

1.1 Korištenjem internet stranice smatra se da se slažete se sa uslovima korištenja i prihvatate ih u potpunosti. 

2. DOSTUPNOST INTERNET STRANICE

2.1 Internet stranica je informacioni i komunikacioni servis koji je DeeDee Sparrow realizovala u svrhu prisustva na Internetu.

2.2 DeeDee Sparrow ne daje garancije da će ova internet stranica zadovoljiti Vaše zahtjeve.

2.3 DeeDee Sparrow svakodnevno ulaže napore da internet stranica bude dostupna 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Uprkos tome, zbog same prirode Interneta, može doći do zastoja uzrokovanih problemima sa serverom na kome se nalazi internet stranica, kao i drugim tehničkim pitanjima. U skladu sa tim, DeeDee Sparrow ne snosi odgovornost ukoliko je internet stranica u odredjenom trenutku nedostupna.

3. LINKOVI

3.1 DeeDee Sparrow ne preuzima odgovornost za materijale koje su nacinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom na internet stranicu www.deedee.ba.

3.2 Ako odlucite da posjetite bilo koji link na internet stranici Vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili slicnih štetnih elemenata.

3.3 Sami linkovi na internet stranici ne znače istovremeno da DeeDee Sparrow na bilo koji način sponzoriše ili je povezana sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih internet stranica trećih lica.

4. VLASNIČKA PRAVA NAD SADRŽAJEM INTERNET STRANICE

4.1 Autorska prava nad tekstom, grafikama, dizajnom, animacijama, logotipima i drugim intelektualnim svojinama sadržanim u materijalima na internet stranici pripadaju DeeDee Sparrow ili njenim davaocima licence, tako da je strogo zabranjeno njihovo reprodukovanje u bilo kom obliku bez prethodnog pismenog odobrenja DeeDee Sparrow.

5. PRIVATNOST

5.1 Lične podatke sakupljamo samo ukoliko ih Vi ponudite nama, kroz registraciju, popunjavanje formulara, anketa ili e-mailova, kao i sličnim situacijama u kojima odlučujete da podatke ponudite nama.

6.2 E-mail adrese, poštanske adrese, kao i brojevi telefona prijavljenih korisnika internet stranice, ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. Obavezujemo se da Vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Opširnije o Privatnosti možete pronaći u Privatnost podataka

6. ODRICANJE OD OGOVORNOSTI

6.1 DeeDee Sparrow ulaže maksimalan napor da obezbedi pouzdane i tačne informacije na internet stranici u trenutku objavljivanja. Medjutim, DeeDee Sparrow ne može garantovati da će informacije u svakom momentu biti tačne, kompletne i ažurirane.

6.2 Korisnik internet stranice koji želi da stupi u poslovni odnos sa DeeDee Sparrow, ne treba se samo osloniti na informacije sa internet stranice, već treba uputiti direktan upit. Shodno tome, DeeDee Sparrow ne pruža bilo kakve garancije pružene putem internet stranice u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovorna na direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korištenjem informacija sa internet stranice.

6.3. DeeDee Sparrow zadržava pravo da izmijeni bilo koji deo internet stranice bez predhodnog obavještenja.

7. ZAVRŠNE ODREDBE

7.1 Uslovi korištenja mogu se promeniti ili dopuniti bez najave i oni se smatraju trenutnom odlukom DeeDee Sparrow.

8. NADLEŽNO ZAKONODAVSTVO

8.1 Za sve sporove koji su nastali iz ovih uslova i pravila nadležan je Opštinski sud u Tuzli, Republika Bosna i Hercegovina. DeeDee Sparrow zadžava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.